Wednesday, May 02, 2018

ผลจากฝนตกหนักและลมแรง

เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันมา 3 วันแล้วในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ประกอบกับมีลมพัดแรงจึงทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้ม ขวางเส้นทางที่ใช้สำหรับลาดตระเวนในป่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จึงช่วยกันเคลียร์พื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ และนำไม้ที่ตัดแล้วไปถมทางที่กำลังทรุดตรงทางที่จะขึ้นไปสระ 2
No comments: