Monday, May 28, 2018

ช้างกลุ่มใหญ่ที่กิโล 3

เช้าวันเสาร์ที่ 26/5/2561 เจ้าหน้าที่เจอช้างกลุ่มนี้กำลังหากินอย่างมีความสุขที่บริเวณกิโลเมตรที่ 3 (พังวาสนา พังพรธิตา พังเอิ้น พลายคริสมาตส์ พังน้องใหม่ และพลายสุทัศน์)
In the Morning of May 26, 2018 our field staff found group of Pang Wadsana, Pang Pornthita, Pang Earn, Plai Christmas, Pang Nongmai and Plai Suthin live at Km.3 with happiness.  

No comments: