Wednesday, May 30, 2018

เมื่อวานก่อนพังบัวคำพาลูกชาย"พลายบัวขาว" กลับมาเยี่ยมแคมป์ 1 เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงให้กล้วยกับพลายบัวขาวเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ..


No comments: