Wednesday, June 22, 2016

ป้ายโครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติPEA installs a sign at the entrance of The Foundation, camp1, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้ามาติดป้ายโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับทางมูลนิธิฯ บริเวณทางเข้าแคมป์ 1 แม่ป๋อน 

No comments: