Wednesday, March 30, 2016

รับพังน้ำว้า เข้าโครงการ
Today we are welcome  16 years elephant "Pang Namwha" to new home, she rehabilitates at camp1 before free roaming in Doiphamaung Forest.  วันนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับช้างตัวใหม่ชื่อว่า "พังน้ำว้า" อายุ 16 ปี เข้าสู่โครงการ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำมาปรับพฤติกรรมอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง

No comments: