Monday, March 28, 2016

กลุ่มช้างป่า
A herd of 10 elephants (Pang Dokrak, Pang Phetchara and her son, Pang Kanya, Pang Dongdao, Pangtukta, Pang Dara, Pang Pandao, Sidor Mitri and Plai Somrak) at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary.
เจ้าหน้าที่ติดตามช้างในป่าพบกลุ่มช้าง 10 ตัว รวมกลุ่มกัน มีพังดอกรัก พังเพชราและลูก พังกันยา พังดวงดาว พังตุกตา พังดารา พังปานดาว สีดอไมตรี พลายสมรักษ์ อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 

No comments: