Friday, May 08, 2015

งานประมูลภาพศิลปะICC International Public Co., Ltd. arranges  painting action to donate  to Elephant Reintroduction Foundation on  May 7, 2015 at Bangkok Art and Culture Centre. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานประมูลภาพศิลปะ ในโครงการ "แอร์โรว์ช่วยช้างกลับบ้าน" เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

No comments: