Wednesday, May 20, 2015

การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
มูลนิธิฯคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประชุมสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องเจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัลเมอริเดียน เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

No comments: