Friday, January 09, 2015

Plai Phalang and Pang Dokrak

Plai Phalang lives with Pang Dokrak in Doiphamaung Forest.
พลายพลังและพังดอกรัก ขณะนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในป่าดอยผาเมือง

No comments: