Monday, May 06, 2013


Our field staff (Lampang) let Plai Somrak and Pang Noon live together to build up friendship.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามนำพลายสมรักษ์ เข้ามาเทียบกับพังนุ่น ช้างตัวใหม่ที่ทางมูลนิธิฯ รับเข้าโครงการ เพื่อให้ช้างทั้งสองเกิดความคุ้นเคยกัน

No comments: