Friday, May 03, 2013

การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ1/2556

Elephant Reintroduction Foundation board meeting reviews our project and activities at Plaza Athenee Royal  Meridian hotel on May 2, 2013.
คณะกรรมการร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 1/2556 เพื่อปรึกษาความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ห้องแอทธิเนียม 2-3 ชั้น6 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

No comments: