Monday, December 03, 2012

Plai Maruay  arrived in Doiphamaung Wildlife Sanctuary at 08.00 AM.
 พลายมารวยเดินทางมาถึงมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แคมป์ 1 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เวลาประมาณ 08.00 น.