Tuesday, December 18, 2012

Pang Samran Passed Away

 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2555 มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองว่า พบโครงกระดูกช้างบริเวณลำห้วยแม่หมากหลวง ผลจากการชันสูตรทราบว่า เป็นช้างเพศเมียชื่อ "สำราญ" ล้มมาแล้วประมาณ 2 เดือน ในการนี้มูลนิธิฯ ได้ทำพิธีปัดไพลตามธรรมเนียมของทางภาคเหนือเพื่อให้วิญญานของพังสำราญไปสู่สุขติ 

พังสำราญ  เป็นช้างที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทำพิธีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตาม "โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

 

No comments: