Friday, August 10, 2012

Villagers, Rangers help Field Staff Build Electric Fence in Phu Phan

 
Posted by Picasaวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านรอบอุทยาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมแรงร่วมใจทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

No comments: