Thursday, August 09, 2012

Building Electric Fence in Sakhon Nakorn

 
Posted by Picasaเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร และชาวบ้านที่อยู่รอบๆ อุทยานฯ ช่วยกันแผ้วถางป่าเพื่อทำแนวรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

No comments: