Sunday, April 22, 2012

Pompam and Nong Mai Join the Reintroduction ProgramKhun Krasaesint Kiangsiri and Khun Chanatnan Hemsathapat donate elephants (Pang Pompam and Pang Nongmai) to join our project at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi. 
คุณกระแสสินธุ์  เคียงสิริแลเะคุณชนัสนันท์  เหมสถาปัตย์  ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อช้างปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี  โดยในครั้งนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดหาช้างชื่อพังป๋อมแป๋มและพังน้องใหม่เข้าร่วมโครงการฯ   

No comments: