Tuesday, April 17, 2012

Our elephant give birthToday at 03.00 AM. Pang Jarunee give birth to a healthy cow calf at Sublangka forest. 
วันนี้เวลาประมาณ 03.00 น. พังจารุณีได้คลอดลูกช้างเพศเมีย  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี  ซึ่งช้างน้อยเพศเมียตัวนี้ได้เป็นสมาชิกใหม่ในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  จังหวัดลพบุรี

No comments: