Wednesday, October 13, 2010

SCG Survey


SCG's staffs visit Sublangka Wildlife Sanctuary to survey and prepare to set an event "SCG bring elephant back to the forest" during November 8-9, 2010. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 คณะเจ้าหน้าที่จากปูนซิเมนต์ไทย เข้าสำรวจพื้นที่ๆ จะจัดกิจกรรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ตาม "โครงการเอสซีจี คืนช้างสู่ป่า" ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2553 โดยระหว่างขับรถสำรวจพื้นที่ได้พบช้าง 1 ตัว คาดว่าเป็น พลายสุทัศน์ กำลังเดินเล่นบนเส้นทางที่คณะสำรวจกำลังจะวิ่งผ่าน

No comments: