Wednesday, October 20, 2010

พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ พบคุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา เพื่อการเจรจาเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานของ "โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสวนนงนุชกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมกันนี้ได้เดินทางดูพื้นที่สำหรับช้างของมูลนิธิฯ ที่จะนำไปเลี้ยงเพื่อการผสมพันธุ์ที่สวนนงนุชด้วย

No comments: