Friday, October 01, 2010

นายชาติ กุณะ
นายธวัช อูปคำ เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ทางมูลนิธิฯ รับเข้าทำงานประจำอยู่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนเริ่มงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

No comments: