Wednesday, June 16, 2010

นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เข้าไปตรวจสุขภาพพังดีใจและพังนกแลก่อนขนย้ายช้างทั้งสองไปอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

No comments: