Tuesday, May 11, 2010

เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมเพิงพักของชาวบ้านหมู่บ้านแม่สะแงะ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน ที่พังมรกต และพลายสุขุม เข้ามารื้อมีความเสียหายเล็กน้อย

No comments: