Monday, January 29, 2007

Sixteen of our elephants at Lampang : รูปช้างทั้ง 16 ตัวที่ขณะนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ. ลำปาง

No comments: