Tuesday, November 03, 2020

ทำคอกลูกช้าง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่งช่วยกันทำคอกให้กับช้างแม่รับพังทีน่าและลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่งใกล้เคียงกับแคมป์ 2 (แม่ยาว)
On October 31, 2020, our Lampang field staff , together with Hua-Thung Forest Protection Unit officials, helped build a pen for the mother elephant (Pang Tina) and the baby elephant of Huai Kha Khaeng forest at the area of Hua Thung Forest Protection Unit, close to Camp 2 (Mae Yao)No comments: