Thursday, November 12, 2020

ตรวจสุขภาพพังดุ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สพ.ญ.วรางคณา  ลังการ์พินธุ์ (หมอโบนัส) สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมมือกันทำการตรวจสุขภาพพังดุหนึ่งในช้างแม่รับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นแม่รับให้กับลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง ณ แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On November 11, 2020 Mor. Warangkana Langkarphin, a veterinarian at Elephant Hospital, Lampang Province check up Pang Duh, our elephant who will be one of adoptive mother elephant for baby elephant from Hui Kha Kieng.No comments: