Thursday, August 10, 2017

การประชุมช้างแห่งชาติ2560


Elephant Reintroduction Foundation supports "Thai Nation Elephant Meeting 2017" during August 10-11, 2017 at Elephant Conservation Center Lampang. 
   มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงานการประชุมช้างแห่งชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ

No comments: