Wednesday, May 18, 2016

พังคำดีPang Kamdee was rehabilitated at Pond 1 near Meapon Creek, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.พังคำดี ช้างที่ทางมูลนิธิฯ รับมา ขณะนี้ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณสระ 1 ใกล้ๆ กับลำห้วยแม่ป๋อน  

No comments: