Thursday, April 28, 2016

Welcome Pang Kamdee รับพังคำดี เข้าโครงการ
New female elephant : Pang Kamdee, 18-year-old  joins The Foundation at Meapon Camp, Doiphamaung Wildlife Sanctuary. รับพังคำดีเข้าโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ อายุ18 ปี พังคำดีนิสัยดี ถูกนำปรับพฤติกรรมบริเวณแคมป์แม่ป๋อน

No comments: