Saturday, April 09, 2016

ป้ายระวังช้าง


ทางมูลนิธิฯ ได้ติดป้าย"ระวังช้าง" บนถนนเชียงใหม่ลำปาง จากความอนุเคราะห์ของแขวงทางหลวงลำปางให้ติดตั้งป้าย จำนวน 3จุด  คือบริเวณ 1. บริเวณศูนย์บริการประชาชน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
2. บริเวณห้วยทราย 3. ตลาดทุ่งเกวียน

No comments: