Monday, July 27, 2015

Healthy Baby Elephant-ช้างน้อย


ช้างน้อยลูกของพังนุ่น เดินเที่ยวเล่นกับแม่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน ช้างน้อยสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก

No comments: