Friday, April 10, 2015

Pang Dokrak Back to The Forest พังดอกรักกลับคืนสู่ป่า


The Foundation  moves Pang Dokrak from Elephant Hospital to Doi Phamauang Forest on February 4, 2015 after her wound was better enough to live in the forest. 
ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้เคลื่อนย้ายพังดอกรัก เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณหาง ที่โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ขณะนี้ พังดอกรักอาการดีขึ้นแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติได้ 

No comments: