Wednesday, April 08, 2015

Restore Barbwire Fence ปรับปรุงรั้วลวดหนามอุทยานแห่งชาติภูพานElephant Reintroduction Foundation support Phupan National Park to restore barbwire fence. The fence will protect elephants near roadside.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ สนับสนุนงบเพื่อการซ่อมแซมรั้วลวดหนามแก่อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร สำหรับป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ด้านที่ติดกับถนนหลวง ใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมจำนวน 3 วัน (1-3 เมษายน 2558)

No comments: