Tuesday, September 02, 2014

Meeting
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เชิญปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมทั้งหารือการเตรียมงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ในปี 2558

No comments: