Monday, January 27, 2014เจ้าหน้าที่ภาคสนามทำความสะอาดแผลและใส่ยาตามที่นายสัตวแพทย์ทวีโภค (หมอต้อม) แนะนำในเบื้องต้น โดยหมอต้อมจะลงมาดูพลายชุมพลในวันที่ 30 มกราคม นี้

No comments: