Friday, January 24, 2014

พังดอกรักพังดอกรักหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบในปาซึ่งมีแผลโดนกัดหาง จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลช้างเพื่อเข้ารับการรักษาแผลที่หาง

No comments: