Sunday, March 03, 2013

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ช่วยกันไล่ต้อน
กลุ่มช้างที่ออกนอกพื้นที่ทางด้านหมู่บ้านโนนสวรรค์ อ.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กลับเข้ายังพื้นที่
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยนำช้างจำนวน
6 ตัว (พังป๋อมแป๋ม พังเมย์ พังเปิ้ล พังดอกขาว พังวาสนาและพลายสุทัศน์) มารวมกันอยู่ที่บริเวณ
คลองลำสนธิ

No comments: