Monday, September 10, 2012

 
Plai Phat is rehabilitating at Mea Poo Creek. พลายพัทธ์ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณลำห้วยแม่ปู โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปดูทุกๆ วัน

No comments: