Friday, March 16, 2012

พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


๑. เมื่อวันที่ ๕ มกราคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัสกับพลเอกนพดล วรรธโณทัย ณ ตำหนักจิตรลดา ความว่า
"ช้างเป็นสัตว์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรัก ทรงห่วงใย โดยเฉพาะทาง กุยบุรี และแก่งกระจาน ทรงห่วงใยมาตลอด ทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้าง จะได้ไม่รบกวนคน คนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุด เช่น ที่กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ช้างมีความสำคัญมาแต่ครั้งประวัติศาสตร์ เคยช่วยรักษาบ้านเมือง กู้บ้านกู้เมือง ดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแล มิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้ เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระทัย ที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้าง ให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไป"
๒. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ กับพลเอกนพดล วรรธโนทัย ณ พระตำหนักจิตรลดา ความว่า
"ขอให้ร่วมมือกับ แม่ทัพภาคที่ ๑ และดร.ธวัชชัย สันติสุข ดำเนินการเรื่อง การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่า มีที่อยู่ที่กินของช้างที่ แก่งกระจาน เช่นเดียวกับที่ กุยบุรี"

No comments: