Tuesday, February 28, 2012

Army Special Warfare Command

Special Warfare Command, Lopburi  and  National Park, Wildlife and Plant Conservation Department join to plant tree and make salt lick in Sublangka Forest.
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและจังหวัดลพบุรี กองทัพภาคที่ 1 หน่วยทหารในจังหวัดลพบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการ "ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยในการดำเนินการครั้งนี้ พล.ต.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษและนายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้มีประชาชน นักเรียนในพื้นที่รอบป่าซับลังการ่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำโป่งเทียมสำหรับสัตว์ป่า

No comments: