Saturday, October 15, 2011

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 ทางมูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างล้มอยู่ในป่า จากการสำรวจเป็นช้างพังซาร่า ที่เคยรวมกลุ่มอยู่กับพังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ พังมาลัย พังบุญมี พลายพลัง พลายไมตรีที่รวมกลุ่มใช้ชีวิตอยู่ในป่าดอยผาเมือง พังซาร่า เป็นช้างเพศเมีย อายุประมาณ 50 ปี รหัสไมโครชิพ 121-718-127A เข้าโครงการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เดิมเป็นช้างมาจาก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ย้ายมาทำงานลากไม้ และทำทัวร์อยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อเข้าโครงการและถูกปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของป่าได้แล้ว ทางมูลนิธิฯจึงทดลองปล่อยพังซาร่า เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าดอยผาเมือง และเข้าไปรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่อยู่กับพังมาลัย พังบุญมี พังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ พลายพลัง พลายไมตรี ทั้งหมด 8 ตัว เป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี ที่พังซาร่าใช้บั้นปลายชีวิตอยู่ในธรรมชาติก่อนที่จากล้มจากไป

No comments: