Friday, July 02, 2010

Bangkok Metropolis Donates For Elephants

M.R. Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok gives a cheque of 500,000 baht to M.R Jiyakorn Sesavej, Director and Treasurer of Elephant Reintroduction Foundation at the "Ongoing progress of Elephant Smile Project" ceremony at Rattanagosin, Bangkok City Hall.
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการช้างยิ้มและการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครการควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้แก่ ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

No comments: