Friday, June 21, 2019

ทีมงานวิจัย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมปฎิบัติงานกับทีมนักวิจัยที่ลงพื้นที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่กระจายพันธุ์พืชหลังปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
No comments: