Monday, May 13, 2019

สีดอสุทินออกหากินนอกป่า

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีช้างออกมากินกล้วย ขนุน และได้เดินเหยียบกล้าข้าวโพดในไร่ของชาวบ้าน บ้านลำพาส
No comments: