Friday, May 19, 2017

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัลเมอริเดียน เวลา 14.00 น. - 17.00 น.

No comments: