Thursday, September 17, 2015

Plai Suthas : ออกนอกพื้นที่

Our field staff was informed  that  elephants go out to near village. Again our staff fetch Plai Suthas back to the forest.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้างที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ออกนอกพื้นที่เข้าไปในไร่สวนของชาวบ้าน และผลักดันกับเข้ายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งครั้งนี้เป็นผลงานของพลายสุทัศน์เช่นเคย

No comments: