Tuesday, February 17, 2015

Pang Boonyeun-พังบุญยืน
วันนี้ทางคณะสัตวแพทย์ได้นำพังบุญยืน ช้างสต๊าฟ ของมูลนิธิฯ มาไว้ที่สนามหญ้าของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลยได้มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปมา

No comments: