Tuesday, April 09, 2013A Picture of Pang jarunee's daughter.   
กว่าจะได้รูปลูกช้างแบบเดี่ยวๆ (ลูกพังจารุณี) เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องวิ่งตามแบบสุดๆ เพราะลูกช้างจะวิ่งหนีตลอดเมื่อมีคนเข้าไปใกล้เค้า

No comments: