Saturday, November 17, 2012

   
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เดินทางไปตรวจสุขภาพช้างที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี พบว่าช้างทุกตัวมีสุขภาพสมบูรณ์ดี

No comments: