Tuesday, January 31, 2012

TV5 Visits SublangkaChannel 5 visits Sublangka to make a TV Program "Talui Pa Ha Natee" about Sublangka forest and elephants. The program on air every weekday on 09.55-10.00 AM. at TV5.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการช่อง 5 เข้าถ่ายทำรายการตะลุยป่า 5 นาที โดยจะเข้าถ่ายทำรายการเกี่ยวกับป่าซับลังกาและช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งรายการตะลุยป่า 5 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.55-10.00 น.

No comments: