Sunday, December 25, 2011

09.30 AM. The Foundation  translocated Plai Somrak (bull elephant) from Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi  to Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.   
วันนี้เวลา 09.30 น. พลายสมรักษ์ได้เดินทางจากพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ไปยังพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

No comments: